Parket Direct is overgenomen door Bebo Parket.
Wilt u bestellen? Bel met 0546-750238 of bezoek onze website BeboParket.nl
  1. Heeft u vragen?
  2. 0546-750238

Product was successfully added to your shopping cart.

Garantievoorwaarden Parket / Houten Vloeren

LeBois vloerdelen zijn zorgvuldig geproduceerd. Mocht zich desondanks binnen 15 jaar na aankoopdatum verborgen materiaal en/of productiefouten voordoen, dan gelden de garantievoorwaarden van ParketDirect.nl.


1. Bewaar de aankoopnota

2. LeBois parket moet worden verwerkt volgens de instructies. De garantie dekt normaal huiselijk gebruik in niet-vochtige ruimten.

3. Delen die zichtbare gebreken hebben moeten niet worden geïnstalleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/legger om deze delen eruit te selecteren of af te korten op een aanvaardbare plank.

4. Afgewerkte vloeren, bijv gelakt of geolied of andere afwerkingen zijn onderhevig aan slijtage en zijn uitgesloten van deze garantie.

5. Indien u een defect constateert dat onder de voorwaarden van deze garantie valt, meldt dit schriftelijk bij de dealer binnen 8 dagen en sluit een kopie van de aankoopfactuur bij.

6. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen, dus niet op arbeidsloon, bijkomende materialen en alle andere gevolgschade.

7. Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie, kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijk deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen.

8. De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.

9. In geval van toekenning van de garantie zullen de defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht het betreffende product niet meer leverbaar zijn, dan zal voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd. Vervangende planken zullen nieuw zijn en derhalve bij aanvang een andere kleur hebben. Naarmate het licht op de nieuwe planken invloed uitoefent zullen de kleuren naar elkaar toekomen.

10. Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper van deze vloerdelen.


Garantie vervalt
Indien de vloerdelen zijn beschadigd als gevolg van vallende objecten, inloop van stenen, zand, grind etc. of andere scherpe voorwerpen of scherpe hakken, of bij gebruik anders dan voor de bedoelde toepassing. In geval van niet-volgen van leginstructies en/of onderhoudsadvies, of de defecten gezien konden worden voor installatie, of bij installatie in vochtige ruimtes. Niet onder de garantie vallen alle visuele afwijkingen die zijn ontstaan door deformatie van de delen door klimaatcondities, variaties in kleur door licht en de effecten van slijtage.